Project Description

Werma har installerat ny värmeväxlare med modern reglercentral, installation av automatiska stamventiler och byte av radiatortermostater och ventiler som är injusterade med Danfoss Optimalmetod. Vi tackar Cederquist Fastigheter för förtroendet! Vi är certifierade injusterare från Danfoss av Optimal2-metoden, där alla beräkningar är klara och säkerställer att man får rätt tryck och flöde vid varje radiator för energisnål drift. Vår certifiering säkerställer att anläggningar blir injusterade korrekt enligt Danfoss OPTIMAL 2-dokumentation.

Project Details

Date:

Client:

Skills:

Category: