Project Description

Inreglering av värmesystem. Byte till energieffektiva pumpar (Grundfos nya Magna 3) samt byte och injustering av termostatventiler och termostater från Danfoss. Vi tackar ET-Byggen för förtroendet!

Date:

Client:

Skills:

Category: