Project Description

Ny värmeväxlare med modern reglercentral, installation av automatiska stamventiler och byte av radiatortermostater och ventiler som är injusterade med Danfoss Optimalmetod. Vi tackar BRF Durken för förtroendet.

Date:

Client:

Skills:

Category: