Project Description

Prefab värmecentral på lastväxlarram. Vår första leverans av en prefabricerad värmecentral är levererad. Det är ett hus som är 8 meter långt och 3,70 meter brett som sitter på en lastväxlarram. Värmecentralen innefattas av ett komplett värmesystem som är på plats på ett säteri utanför Karlskoga. På plats försörjer den ett antal bostäder för att en gång om året transporteras till säteriets torkanläggning.

Date:

Client:

Skills:

Category: