Servicebesök och drift online

Med Fjärrvärmeservice får du en kontinuerlig kontroll på anläggningen samt en årlig grundservice och justering av din anläggning. Väljer du vår onlinetjänst så får du dessutom fullständig kontroll på både drift och en optimering av energikostnader. Med andra ord en riktigt bekväm och trygg energitillvaro! Om det blir avbrott i värmesystemet eller varmvattnet så kan vi alltid se till att det fungerar och minimera avbrottstiden. Vi lagerhåller de mest frekventa reservdelarna.

  • Kontinuerlig kontroll
  • Årlig funktionskontroll av ditt värmesystem
  • Service av din fjärrvärmecentral
  • Injustering av din fjärrvärmecentral
  • Beredskap dygnet runt om du får problem med din värme
  • Personlig kontaktperson som kan energi
  • Uppkoppling av reglercentral till portal för fjärrstyrd kontroll