Intelligent styrning – För varje krona som investeras i vår teknik, så sparar kunden fyra. Ekonomisk och miljömässig nytta i en bra kombination.

Genom att använda realtidsdata från flera olika källor i fastigheten, såsom inomhustemperatur och momentan energianvändning, och genom att lära sig fastighetens energibeteende så minskas fastighetens energibehov med i genomsnitt tio procent.

Ökar värdet på fastigheten. Genom att märkbart sänka fastighetens driftskostnader ökas värdet på fastigheten. Erfarenheter från Sverige visar på en genomsnittlig värdeökning om 1 MSEK när värmekostnaderna minskar med tio procent.

Intresserad av att veta mer? Hör av er till oss på Werma!