Werma är certifierade utförare av OPTIMAL 2

OPTIMAL 2 – smart injustering av värmesystemoptimal2

Att byta ventiler och termostater på radiatorer kräver alltid någon form av injustering efter att bytet är gjort. Ofta är det svårt att få fram dokument på gamla anläggningar och har dessutom fler åtgärder gjorts i systemet, till exempel byte av fönster eller tilläggsisolerat, krävs nya beräkningar. Detta kan bli dyrt att få upprättat, vilket leder till att fastighetsägare undviker att investera i injusteringar. Danfoss ingenjörer har därför tagit fram OPTIMAL 2, en modell för enkel injustering av anläggningar. OPTIMAL 2 är ett smart sätt att effektivisera sina värmesystem.

Werma är certifierade utförare av OPTIMAL 2. Detta säkerställer så att anläggningar blir injusterade korrekt enligt Danfoss OPTIMAL 2-dokumentation.
Optimal2

Read More

Kvalitet- och Miljöledningssystem

Vi tycker att det är viktigt att arbeta effektivt med bästa kvalitet och med ett integrerat miljötänk. För att säkerställa detta håller vi på med att bygga och dokumenterar ett integrerat Ledningssystem omfattande Kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2008 och Miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004.

Ledningssystemet beräknas vara färdigt för driftsättning under september månad 2014.

Read More

Nytt lagkrav – Arbetsmiljöplan

Fr o m den 1 juli 2014 så är det lag på att det ska upprättas en Arbetsmiljöplan på alla entreprenader som sträcker sig längre än 2 arbetsdagar. Werma projektanpassar Arbetsmiljöplan som uppfyller alla krav och minimerar risker för arbetsplatsskador.

Read More

WERMA stödjer VIK

wermaskylt_vik

WERMA stödjer Västervik Hockey och önskar lycka till säsongen 2013/2014.

 

 

Read More

Effektivisering på Werma

Vi arbetar för 100 % nöjda kunder.Werma kvalitetsstämpel

Det är en hög ambition och det är viktigt att arbeta med ständiga förbättringar. En del i detta arbete är att med hjälp av IT effektivisera verksamheten. T ex har samtlig personal varsin smartphone med aktuell tillgång till inneliggande ordrar med beskrivning av omfattning och villkor, e-post, kalender, gemensamma kontakter etc.

Read More

Tjust Värmeservice, Benny Johansson

Vi är glada och stolta över att Benny Johansson börjar hos Werma. Benny går in som delägare i Werma och påbörjar sin anställning i augusti.

Med Benny som anställd och delägare i Werma siktar vi på att bli ett ledande företag i branschen där kundfokus, service och engagemang är ledorden. Med hög teoretisk kompetens i kombination med ett praktiskt handlag så passar Benny perfekt för Werma. Benny har arbetat mycket med kundservice dels som underhållschef på ABB i Figeholm men är kanske mest känd från sitt 20 år gamla företag Tjust Värmeservice.

 

Read More