OPTIMAL 2 – smart injustering av värmesystemoptimal2

Att byta ventiler och termostater på radiatorer kräver alltid någon form av injustering efter att bytet är gjort. Ofta är det svårt att få fram dokument på gamla anläggningar och har dessutom fler åtgärder gjorts i systemet, till exempel byte av fönster eller tilläggsisolerat, krävs nya beräkningar. Detta kan bli dyrt att få upprättat, vilket leder till att fastighetsägare undviker att investera i injusteringar. Danfoss ingenjörer har därför tagit fram OPTIMAL 2, en modell för enkel injustering av anläggningar. OPTIMAL 2 är ett smart sätt att effektivisera sina värmesystem.

Werma är certifierade utförare av OPTIMAL 2. Detta säkerställer så att anläggningar blir injusterade korrekt enligt Danfoss OPTIMAL 2-dokumentation.
Optimal2