Vi tycker att det är viktigt att arbeta effektivt med bästa kvalitet och med ett integrerat miljötänk. För att säkerställa detta håller vi på med att bygga och dokumenterar ett integrerat Ledningssystem omfattande Kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2008 och Miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004.

Ledningssystemet beräknas vara färdigt för driftsättning under september månad 2014.