Vi arbetar för 100 % nöjda kunder.Werma kvalitetsstämpel

Det är en hög ambition och det är viktigt att arbeta med ständiga förbättringar. En del i detta arbete är att med hjälp av IT effektivisera verksamheten. T ex har samtlig personal varsin smartphone med aktuell tillgång till inneliggande ordrar med beskrivning av omfattning och villkor, e-post, kalender, gemensamma kontakter etc.