En enskild fastighet eller ett stort bestånd spelar ingen roll, principen är densamma. Inom fastighetsautomation har teknikfokus i många år legat på att få de olika systemen att kommunicera med varandra utan någon egentlig vinning. Värme, ventilation och kyla fungerar som enskilda öar och tar sällan hänsyn till andra omständigheter än utomhustemperatur. Mängden styr- och reglerprodukter har ökat utan att inomhusklimatet förbättrats i motsvarande mån. Av Europas koldioxidutsläpp står byggnader för hela 40%.

Genom att samordna de installerade systemen och ta hänsyn till verkligheten i form av inomhustemperatur, luftkvalitet, väderprognoser och termisk lagringsförmåga ger energieffektiviseringar på 25-50% med förbättrat inomhusklimat.

I en webb-demo kopplar du enkelt upp dig till en personlig visning via webben, direkt på din egen dator och telefon. Presentationen tar inte mer än 15-20 minuter. Webb-demo är ett kostnadsfritt, effektivt och miljövänligt sätt att få en personlig presentation på kort tid!

Intresserad av att veta mer? Hör av er till oss på Werma!