Ny värmeväxlare med modern reglercentral, installation av automatiska stamventiler och byte av radiatortermostater och ventiler som är injusterade med Danfoss Optimalmetod.

Vi tackar BRF Durken för förtroendet.