Värmeverket i Västervik producerar värme och WERMA hjälper till att installera värmeväxlare hos kunderna.

Fjärrvärme är vatten som värms upp i ett värmeverk och sedan pumpas ut i ett rörsystem. Fastigheter kopplas till fjärrvärmenätet med två anslutningsrör från gatan in i huset. En fjärrvärmecentral, som kan ställas på golvet eller hängas på väggen, kopplas ihop med det vattenburna värme- och varmvattensystemet som redan finns i huset.